กองทัพน้อยที่ ๓
ค้นหาข่าว:
ข่าวประชาสัมพันธ์-ภาพข่าวกิจกรรม
รูปตัวอย่าง
ชื่อข่าว
๑๕ มี.ค.๖๐ มทภ.๓ และ มทน.๓ ให้การต้อนรับ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รอง นรม. และคณะ ตรวจราชการ การส่งเสริม การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของกลุ่ม จว. ภาคเหนือตอนล่าง ๑ admin
๙ มี.ค.๖๐ รอง เสธ.ทน.๓ (๒) ประธานสวดมนต์ และ ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำสัปดาห์ admin
๘ มี.ค.๖๐ มทน.๓ พบปะผู้นำชุมชน เพื่อดำเนิน การแผนพัฒนาชุมชนรอบค่ายสมเด็จ พระเอกาทศรถ admin
๘ มี.ค.๖๐ ทน.๓ ซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อ เกิดอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๐ admin
๔ มี.ค.๖๐ มทน.๓ ร่วมกิจงาน วันสถาปนา ไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ admin
๑ มี.ค.๖๐ ทน.๓ ทำการสุ่มตรวจสารยาเสพติด กำลัง พลนายสิบ และพลทหารฯ ทน.๓ admin
๑ มี.ค.๖๐ กกพ.ทน.๓ ทดสอบร่ายกาย ประจำเดือน มี.ค.๕๙ admin
๑ มี.ค.๖๐ มทน.๓ มอบทุนการศึกษาแด่ บุตรกำลังพล ทน.๓ admin
๒๓ ก.พ.๖๐ รอง เสธ.ทน.๓ (๒) ต้อนรับชุดตรวจ อนุศาสนาจารย์ ทบ. พร้อมคณะ admin
๒๓ ก.พ.๖๐ รอง มทน.๓ ต้อนรับ องคมนตรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและร่วม กิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ admin
จำนวนทั้งหมด 490 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49