กองทัพน้อยที่ ๓
ค้นหาข่าว:
ข่าวประชาสัมพันธ์-ภาพข่าวกิจกรรม
รูปตัวอย่าง
ชื่อข่าว
๒๒ เม.ย.๖๐ มทน.๓ พร้อมคณะตรวจเยี่ยม โครงการบ้านธนารักษ์ สำหรับข้าราช การ และลูกจ้างประจำกองทัพบก admin
๑๙ เม.ย.๖๐ มทน.๓ ประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาค่ายสมเด็จ พระเอกาทศรถ admin
๑๙ เม.ย.๖๐ มทน.๓ ได้นำกำลังพลปลูกต้นไม้ “ โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตพอเพียง ” admin
๑๘ พ.ค.๖๐ มทน.๓ ประธานการประชุมประจำเดือน ทน.๓ admin
๑๘ พ.ค.๖๐ มทน.๓ ร่วมพิธีต้อนรับทหาร กองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก admin
๑๘ เม.ย.๖๐ มทน.๓ ให้การต้อนรับคณะ มทภ.๓ ตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้า โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ( เกษตรอินทรีย์ ทภ.๓ ) admin
๑๕ พ.ค.๖๐ ทน.๓ ทำการสุ่มตรวจสารยาเสพติด กำลัง พลนายสิบ และพลทหารฯ ทน.๓ admin
๑๐ พ.ค.๖๐ มทน.๓ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระพิฆเนศ องค์ใหญ่มหึมา admin
๕ พ.ค.๖๐ ฝสธ.กยก.ทน.๓ ร่วมพิธีต้อนรับ ทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ปี ๖๐ หน่วย บชร.๓ และ นขต. admin
๔ พ.ค.๖๐ ฝสธ. กยก.ทน.๓ ร่วมพิธี เปิดการ ฝึกทหารใหม่ หน่วยฝีก ๓ พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ admin
จำนวนทั้งหมด 526 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53