กองทัพน้อยที่ ๓
ค้นหาข่าว:
ข่าวประชาสัมพันธ์-ภาพข่าวกิจกรรม
รูปตัวอย่าง
ชื่อข่าว
๒๑ มิ.ย.๖๐ กยก.ทน.๓ จัดการฝึกใน เรื่องการว่าย น้ำ และการช่วยเหลือคนจมน้ำ ตาม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพทหาร กองประจำการ ” admin
๑๙ มิ.ย.๖๐ กยก.ทน.๓ เปิดห้องเรียนอบรม ทหารกองประการ ตาม “โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพทหาร กองประจำการ ” admin
๑๔ มิ.ย.๖๐ มทน.๓ ประธานพิธีปฏิญาณตนถวายตัวเป็นทหารเอกสมเด็จ พระเอกาทศรถ admin
๑๔ มิ.ย.๖๐ มทน.๓ และคณะ ผอ.กอง ฝอ.ทน.ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ปี ๖๐ admin
๙ มิ.ย.๖๐ มทน.๓ ประธานการประชุมประจำเดือน ทน.๓ admin
๙ มิ.ย.๖๐ มทน.๓ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพทหาร กองประจำการ และเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ฯ ศาสตร์พระราชา admin
๙ มิ.ย.๖๐ เสธ.ทน.๓ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรฯ admin
๘ มิ.ย.๖๐ กยก.ทน.๓ ทำการยิงปืนประจำปี ๖๐ ของนายทหารประทวน และพลทหาร ( ปลย.๑๑ ) admin
๔ มิ.ย.๖๐ รอง มทน.๓ ร่วมพิธีรับพระราชทาน เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ admin
๒ มิ.ย.๖๐ ฝสธ.กยก.ทน.๓ ตรวจการฝึก ทหารใหม่ผลัดที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ การฝึกประกอบอาวุธ admin
จำนวนทั้งหมด 537 ข่าว
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54