กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-01-05 10:01:14 ชม:( 131 )ครั้ง
๒๙ ธ.ค.๕๙ กยก.ทน.๓ จัดการอบรม และฝึกทบทวน การเผชิญเหตุการณ์ และคลี่คลายสถานการณ์ ให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ชป.รปภ.ที่ตั้งหน่วย ทน.๓ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ( ๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๓ ม.ค.๖๐ )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  กยก.ทน.๓ จัดการอบรม และฝึกทบทวน การเผชิญเหตุการณ์ และคลี่คลายสถานการณ์ ให้กับกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ชป.รปภ.ที่ตั้งหน่วย ทน.๓ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ( ๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๓ ม.ค.๖๐ ) ของทุกหน่วยในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ ลานหน้า บก.ทน.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-01
โดย:   admin

Untitled Document