กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-01-19 09:37:04 ชม:( 136 )ครั้ง
๑๓ ม.ค.๖๐ มทน.๓/ผบ.ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พบปะเสนาสนเทศกำลังพล และครอบครัว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  พล.ท.ธนา จารุวัต มทน.๓/ผบ.ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พบปะเสนาสนเทศกำลังพล และครอบครัว ภายในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-13
โดย:   admin

Untitled Document