กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-02-03 10:17:07 ชม:( 160 )ครั้ง
๒๕ ม.ค.๕๙ ทน.๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ทน.๓ ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ โดยเชิญ ร้อย.ปจว.๓ มาเป็นกรรมการในการทดสอบ ณ ลานหน้า บก.ทน.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-25
โดย:   admin

Untitled Document