กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-02-24 14:41:14 ชม:( 113 )ครั้ง
๑๔ ก.พ.๖๐ ทน.๓ ทำการฝึกทบทวนบุคคล ท่ามือเปล่า ของกำลังพลนายสิบ และพลทหารฯ สังกัด ทน.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ทน.๓ ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าประจำสัปดาห์ ของกำลังพลนายสิบ และพลทหารฯ สังกัด ทน.๓ เพื่อให้มีลักษณะบุคลิกทางทหารที่ดี การแต่งกายถูกต้อง เรียบร้อยตามระเบียบ ทบ. ณ ลานหน้าบก.ทน.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-14
โดย:   admin

Untitled Document