กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-04-21 09:35:49 ชม:( 165 )ครั้ง
๗ เม.ย.๖๐ ทน.๓ ประชุมการรักษาความ ปลอดภัยที่ตั้งหน่วยห้วงเทศการณ์ สงกรานต์ ( ๑๓ – ๑๗ ม.ค.๖๐ )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ทน.๓ ประชุมการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยห้วงเทศการณ์สงกรานต์ ( ๑๓ – ๑๗ ม.ค.๖๐ ) โดย กยก.ทน.๓ ได้จัด ชป.รปภ.ที่ตั้งหน่วย ทน.๓ ในห้วงเทศการณ์สงกรานต์ และอบรมทำความ เข้าใจในการปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ ไม่ปกติ ณ ห้องประชุม บก.ทน.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-07
โดย:   admin

Untitled Document