กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-04-21 09:43:33 ชม:( 179 )ครั้ง
๑๐ เม.ย.๖๐ มทน.๓/ผบ.ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พบปะเสนาสนเทศกำลังพล และครอบครัว (ครั้งที่ ๒)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  พล.ท.ธนา จารุวัต มทน.๓/ผบ.ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พบปะเสนาสนเทศกำลังพล และครอบครัว ภายในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-10
โดย:   admin

Untitled Document