กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-04-21 09:48:19 ชม:( 182 )ครั้ง
๑๒ เม.ย.๖๐ กยก.ทน.๓ ทำการซักซ้อมการปฏิบัติ ชป.รปภ.ที่ตั้งหน่วย ทน.๓ ในห้วงเทศเทศกาลสงกรานต์ (๑๓ – ๑๗ เม.ย.๖๐ )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  กยก.ทน.๓ ทำการซักซ้อมการปฏิบัติ ชป.รปภ.ที่ตั้งหน่วย ทน.๓ ในห้วงเทศเทศกาลสงกรานต์ ( ๑๓ – ๑๗ เม.ย.๖๐ ) ณ หน้า บก.ทน.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-12
โดย:   admin

Untitled Document