กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-05-26 10:30:59 ชม:( 105 )ครั้ง
๒๕ เม.ย.๖๐ มทน.๓ ร่วมพิธีบวงสรวงเนื่องใน วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  พล.ท.ธนา จารุวัต มทน.๓ ร่วมพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละ ความสุขส่วนพระองค์ และปกป้องรักษาแผ่นดินไทยของเราให้ได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ เป็นประธาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-25
โดย:   admin

Untitled Document