กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-05-26 10:43:41 ชม:( 94 )ครั้ง
๕ พ.ค.๖๐ ฝสธ.กยก.ทน.๓ ร่วมพิธีต้อนรับ ทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ปี ๖๐ หน่วย บชร.๓ และ นขต.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ฝสธ.กยก.ทน.๓ ร่วมพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ปี ๖๐ หน่วย บชร.๓ และ นขต. โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน ณ บก.บชร ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-05
โดย:   admin

Untitled Document