กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-05-26 13:50:18 ชม:( 128 )ครั้ง
๑๕ พ.ค.๖๐ ทน.๓ ทำการสุ่มตรวจสารยาเสพติด กำลัง พลนายสิบ และพลทหารฯ ทน.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ทน.๓ ทำการสุ่มตรวจสารยาเสพติด กำลังพลนายสิบ และพลทหารฯ สังกัด ทน.๓ ผลการตรวจ ไม่พบกำลังพล ทน.๓ มีสารเสพติด ณ บก.ทน.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-15
โดย:   admin

Untitled Document