กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-05-26 14:45:47 ชม:( 138 )ครั้ง
๑๙ เม.ย.๖๐ มทน.๓ ประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาค่ายสมเด็จ พระเอกาทศรถ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  พล.ท.ธนา จารุวัต มทน.๓ ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี รอง ผบ.บชร.๓, เสธ.บชร.๓, รอง เสธ.ทน.๓ (๑),(๒), ฝอ.ทน.๓, ฝสธ.ทน.๓ และนขต.บชร.๓ ร่วมประชุม/หารือ ณ บก.ทน. ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-19
โดย:   admin

Untitled Document