กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-06-13 09:16:59 ชม:( 99 )ครั้ง
๒ มิ.ย.๖๐ ฝสธ.กยก.ทน.๓ ตรวจการฝึก ทหารใหม่ผลัดที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ การฝึกประกอบอาวุธ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ฝสธ.กยก.ทน.๓ ตรวจการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ การฝึกประกอบอาวุธ (แทงใกล้ แทงไกล) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๓ พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-02
โดย:   admin

Untitled Document