กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-06-13 09:22:12 ชม:( 100 )ครั้ง
๔ มิ.ย.๖๐ รอง มทน.๓ ร่วมพิธีรับพระราชทาน เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  พล.ต.รเณศ อินทร์ยิ้ม รอง มทน.๓ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ เป็นประธาน ณ พัน.๑๐๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-04
โดย:   admin

Untitled Document