กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-06-13 09:25:27 ชม:( 121 )ครั้ง
๘ มิ.ย.๖๐ กยก.ทน.๓ ทำการยิงปืนประจำปี ๖๐ ของนายทหารประทวน และพลทหาร ( ปลย.๑๑ )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ทน.๓ ทำการฝึกยิงปืนประจำปี ๖๐ ของนายสิบ และพลทหาร ณ สนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว โดยใช้ ปลย.๑๑ จำนวน ๕,๖๗๐ นัด/๖๓ นัด/คน ผลการปฏิบัติ เรียบร้อย ปลอดภัย สป.๕ ครบ ณ สนามทดสอบ ร.๔ พัน.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-07
โดย:   admin

Untitled Document