กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-06-22 15:15:46 ชม:( 78 )ครั้ง
๑๙ มิ.ย.๖๐ กยก.ทน.๓ เปิดห้องเรียนอบรม ทหารกองประการ ตาม “โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพทหาร กองประจำการ ”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  กยก.ทน.๓ ทำการเปิดห้องเรียนอบรมทหารกองประการ ในหลักสูตรการพัฒนาขีดความ สามารถทางร่างกาย และความรู้ ตาม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพทหารกองประจำการ” โดย ร.อ.ปัญญา แย้มธูป ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ร้อย.บก.ทน. ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-19
โดย:   admin

Untitled Document