กองทัพน้อยที่ ๓
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-06-22 16:00:20 ชม:( 100 )ครั้ง
๒๑ มิ.ย.๖๐ กยก.ทน.๓ จัดการฝึกใน เรื่องการว่าย น้ำ และการช่วยเหลือคนจมน้ำ ตาม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพทหาร กองประจำการ ”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  กยก.ทน.๓ จัดการฝึกในเรื่องการว่ายน้ำ และการช่วยเหลือคนจมน้ำ ( ครั้งที่ ๑) ในหลักสูตรการพัฒนา ขีดความสามารถทางร่างกาย และความรู้ ตาม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพทหาร กองประจำการ” ตามนโยบายของ พล.ท.ธนา จารุวัต มทน.๓ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ณ สระว่ายน้ำค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-21
โดย:   admin

Untitled Document